ZÁKLADY GRAFICKÉHO DESIGNU a MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA

ve školním roce 2017/2018 se bude na ZUŠ čtvrtým rokem vyučovat volitelný předmět multimediální tvorba a grafický design.

Žák navštěvuje školu dvakrát týdně, jedna lekce je u třídního učitele, druhá lekce je ve výše jmenovaných volitelných předmětech. Tomu odpovídá i zvýšené školné, 2300 Kč za školní rok. Do volitelných předmětů jsou zapisováni žáci od 5. základního ročníku ZUŠ /staré učební plány/, nebo 4. základního ročníku dle ŠVP. To odpovídá sedmé třídě základní školy.

Tato forma výuky je přednostně určena, vzhledem k omezené kapacitě, pro žáky, kteří se chystají na střední a vysoké umělecké školy. Žáci, se zájmem o tyto vyučovací předměty však musí prokázat předpoklady k této práci na základě malého testu, který si zorganizují učitelky daných předmětů. Multimediální tvorba u p. uč.Mgr. Markéty Janečkové, grafický design u p. uč. Mgr. BcA. Lenky Sýkorové. Délka trvání testu cca hodina a půl, výsledky budou známy do týdne.

Poté žáci obdrží závaznou přihlášku do ZUŠ na školní rok 2017/2018 od svého třídního učitele a dále i závaznou přihlášku do volitelného předmětu. Volitelný předmět multimediální tvorba se bude vyučovat ve školním roce 2017/2018 v pondělí od 16:15 - 18:30 h. a grafický design ve středu od 16:15 - 18:30 h.

 

Mgr. Ivana Sýkorová, ředitelka ZUŠ

2009 © Organizace Základní umělecká škola, Opava, Solná 8, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje. All rights reserved. Developed by GIGASERVER.