ŽÁCI PŘIJATÍ PO TALENTOVÝCH ZKOUŠKÁCH NA STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, VYSOKÉ ŠKOLY, FAKULTY ARCHITEKTURY.

Ve školním roce 2016/2017 se na střední a vysoké školy s uměleckým zaměřením připravovalo v naší škole 13 žáků na střední umělecké školy, 4 žáci na fakulty architektury. Pouze jeden žák neuspěl na talentových zkouškách na střední uměleckou školu. Ostatním, kteří byli úspěšní, někteří i na více školách, blahopřejeme a přejeme úspěchy v dalším studiu!!!!!

STŘEDNÍ ŠKOLY:

Střední škola průmyslová a umělecká Opava:

Sára Malohlavová (Průmyslový design), Magdaléna Černá (Průmyslový design), Anna Fričová (Grafický design), Monika Bittnerová (Grafický design), Marek Schwan (Grafický design), Nikola Poštulková (Tvorba hraček a herních předmětů), Valerie Ditrichová (Průmyslový design), Kamila Bennová (Tvorba hraček a herních předmětů), Matěj Pšenák (Průmyslový design)

Střední umělecká škola, Ostrava: Marek Schwan (Animace), Monika Bittnerová (Grafický design), Lukáš Hanel (Grafický design)

Střední průmyslová škola, Krnov, umělecká řemesla:

Kristýna Vaňková (Uměleckořemeslné zpracování textilu)

Střední škola designu a módy Prostějov:

Anna Pavlíčková (Modelářství a návrhářství oděvů)

AVE ART, soukromá Střední umělecká škola, Ostrava:

Adéla Kubesová (Grafický design)

VYSOKÉ ŠKOLY:

Fakulty architektury, VUT Brno:

Pavel Juříček

Fakulty stavební- architektura pozemních staveb, VUT Brno:

Pavel Juříček, Karolína Štefková

Fakulta architektury ČVUT Praha:

Pavel Juříček

Fakulta stavební, Architektura a stavitelství, VŠB – TU Ostrava

Pavel Juříček, Karolína Štefková, Pavlína Ochvátová

Zahradní architektura, Mendelova univerzita v Brně

Barbora Koláčková

 

Žáci přijatí po talentových zkouškách na střední umělecké školy, vysoké školy a fakulty architektury.

Ve školním roce 2015/2016 se na střední a vysoké školy s uměleckým zaměřením připravovalo v naší škole 23 žáků. Jen jedna žákyně neuspěla na talentových zkouškách na střední uměleckou školu. Dvaceti dvěma žákům, kteří uspěli, blahopřejeme a přejeme úspěchy!!!!!

Střední škola průmyslová a umělecká Opava:

Alexandra Fochová, Tereza Čepková, Lucie Hadamčíková, Simona Víchová, Zuzana Březová, Lucie Bočková, Adam Klásek, Šimon Gratza, Adam Hoza

Střední umělecká škola Ostrava:

Aneta Bierhausová, Viktorie Pavlíčková, Veronika Imrýšková

Střední průmyslová škola, Krnov, umělecká řemesla:

Oleg Niderle a Adam Hoza

Fakulty architektury ČVUT Praha, VUT Brno, STU Bratislava:

Natálie Gabrielová

Fakulty architektury ČVUT Praha, VUT Brno:

Petra Mlýnková

Fakulta architektury ČVUT Praha:

Kristýna Dumbrovská, Marek Polášek, Veronika Baránková

 

 

 

 

2009 © Organizace Základní umělecká škola, Opava, Solná 8, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje. All rights reserved. Developed by GIGASERVER.