Název organizace: Spolek rodičů a přátel školy při základních uměleckých školách v Opavě

Se sídlem: 746 01 OPAVA, Nádražní okruh 11

Zastoupená: Zitou Krybusovou, předsedkyní

IČO: 44941404

Bankovní spojení: Raiffeisenbank Opava

Číslo účtu: 1015011938/5500

Webové stránky: www.srpusopava.cz

Spolek rodičů a přátel školy při základních uměleckých školách v Opavě je spolkem působícím při ZUŠ Václava Kálika, Nádražní okruh 11 a Rybí trh 7 (hudební, taneční a literárně dramatický obor) a ZUŠ, Opava, Solná 8, příspěvková organizace (výtvarný obor). Pomáhá v zajišťování a organizování aktivit nad rámec možností školy. Největší možnosti se otvírají při získání grantů. Nebráníme se ani sponzorským darům, jelikož  aktivity uměleckých oborů jsou nákladné.

Veškeré informace o práci a aktivitách spolku naleznete na webových stránkách www.srpusopava.cz.

 

2009 © Organizace Základní umělecká škola, Opava, Solná 8, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje. All rights reserved. Developed by GIGASERVER.