Novinky z naší školy

GD a MT - začíná

26.9.2014

volitelný předmět GRAFICKÝ DESIGN výuka začíná

od 1. 10. 2014 v 16:15 h.

volitelný předmět MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA výuka začíná

od 6. 10. 2014 v 16:15 h.

Jiná krajina

19.9.2014

JINÁ KRAJINA, 26. 9. 2014, 15 -15:45 hodin, Dvořákovy sady

Občanské sdružení Jiná krajina" vzniklo za účelem snadnějšího prosazování realizace dlouhodobého projektu „KŘÍŽE CESTY SOCHY KRAJINA LIDÉ" na katastrech obcí Šarovy, Lhota, Salaš a Bohuslavice u Zlína. Tento projekt je postupně realizován od roku 2007, kdy byl zpracován návrh instalace „Křížové cesty". Všech čtrnáct křížů bylo následující rok trvale osazeno podél jedné z mála průchozích cest vedoucí z obce Šarovy do polí na kopec nad vesnicí. Současně s tímto projektem byl zpracován návrh soch - kaplí, které navazují na „Křížovou cestu" a jsou tak jejich pokračováním v polích uvedených obcí. Byla vytipována místa v krajině, která jsou převážně v majetku obcí a s jejich souhlasem měly být sochy - kaple na tyto výrazné body postupně instalovány.

Žáci Základní umělecké školy, Opava, Solná 8 společně se svými učiteli prošli výše zmíněné obce ve zlínském kraji, prohlédli si nainstalované sochy, křížovou cestu a poslechli si výklad prof. Jana Ambrůze, duchovního otce projektu Jiná krajina. Všichni zúčastnění pochopili záměr nadšenců o změnu podoby současné vesnice a zájem o krajinu, ve které žijeme. Reflexi žáků ZUŠ na exkurzi a potvrzení souznění s názory prof. Jana Ambrůze si můžete prohlédnout 26. 9. od 15 - 15:45 hodin v Dvořákových sadech.

„Zbavme se neustále vnucované a možná i pohodlné apatie a pokusme se něco udělat pro naši vesnici, naši krajinu a tak i pro nás! Pokusme se prošlapat pár chodníků, zasadit pár stromů. Učme se procházet krajinou s otevřenýma očima. Nemysleme jen na sebe. Hledejme duši krajiny v nás."

Jan Ambrůz

Vernisáže v pátek 26.9. 2014 od 17 hodin

18.9.2014

Markéta Janečková a její žáci

TADY A TEĎ

Vernisáž v pátek 26.9. 2014 v 17 hodin

26.9. - 21.9. 2014

Vladimír Terš - restaurátor

Vernisáž v pátek 26.9. 2014 v 17:30 hodin

26.9. - 21.9. 2014

Moje obrazy jsou dílem staletí

dokument, 18 minut

26.9. 2014 v 18 hodin, Refektí´ář Domu umění v Opavě

Spolek rodičů a přátel Základních uměleckých škol v Opavě

26.8.2014

Vážení rodiče,

tímto Vás srdečně zvu na Shromáždění členů, které se koná.

10. září 2014 v 17hod. II. patro ZUŠ V.Kálika

Program:

- zvolení nových členů Výboru

Prosím o maximální účast rodičů. Předpokládaná délka shromáždění cca 20min.

Martina Tračová

člen určený v období provizoria

 

schůzka

26.8.2014

SCHŮZKA UCHAZEČŮ VÝUKY GRAFICKÉHO DESIGNU, MULTIMEDIÁLNÍ TVORBY

SE BUDE KONAT V PÁTEK 5.9.2014 V 15 HODIN V UČEBNĚ Č.3, II. POSCHODÍ

přihlášeni studenti:

Lucie Weissová

Anna Fričová

Anežka Riemlová

Aneta Kirschnerová

Sabrina Spruchová

Míša Jašková

Lucie Hadamčíková

Veronika Bestová

Kateřina Klimková

Jan Stuchlík

Pavel Ochonský

Petr Ochonský

Jan Katolický

David Vadinský

Vojtěch Pretsch

Martin Lissek

Štěpánka Parvová

Adam Apetický

Adam Hoza

Pavlína Hlubová

Julie Chalupová

Anna Fischerová

ZÁPIS DO VYUČOVACÍCH SKUPIN PRO ŠK. ROK 2014/2015

21.8.2014

Vážení rodiče, současní žáci ZUŠ.

 

V týdnu od 1. 9. - 5. 9. 2014 bude probíhat zápis stávajících žáků do vyučovacích dnů a skupin. Stávající žáci, kteří neodevzdali v měsíci červnu přihlášku své třídní učitelce, musí neprodleně, ve výše uvedeném týdnu, přijít nahlásit svou docházku, neboť vzhledem k nařízení našeho zřizovatele musíme vykazovat stejný počet žáků, jako v minulém školním roce a pokud již množství žáků přesáhne tuto hranici, nebude Vaše dítě moci naší školu navštěvovat. Sami nejsme z tohoto nařízení nadšeni, proto by nás tato skutečnost mrzela. Stane-li se Všemu dítěti, že se již nevleze do počtů pro celkový stav na škole, bude zařazeno do pořadníku jeho třídní učitelky.

Nově přijatí žáci na ZUŠ pro školní rok 2014/2015

13.8.2014

 

p.uč. Zuzana Bendíková, uč, č. 5, II. posch.

1.     Alice Šmachová

2.     Ondřej Vícha

3.     Alžběta Kavanová

4.     Anna Kořistková

5.     Veronika Hahnová

6.     Valérie Klichová

7.     Michaela Durčáková

8.     Aneta Škrobánková

9.     Anna Miková

10.  Jáchym Václav Hanke

11.  Vojtěch Hrubý

12.  Kristýna Lamlová

 

p.uč. Mgr. Markéta Janečková, uč. č. 3, II. posch.

1.     Nina Šugarová

2.     Jan Matýsek

3.     Kristýna Vargová

4.     Marta Václavíková

5.     Alžběta Adametzová

6.     Eliška Chalupská

7.     Antonín Vizauer

8.     Karolína Millerová

9.     Martin Suchánek

10.  Lucie Suchánková

11.  Nikola Stříbná

12.  Michal Durda

13.  Vendula Bahenská

14.  Alice Štefková

 

p.uč. Zdeňka Pavlíčková, uč. 1., I. posch.

1.     Ester Tenglerová

2.     Veronika Mlčochová

3.     Anna Jančová

4.     Alžběta Palchká

5.     Emma Zajícová

6.     Jana Frantová

7.     Tomáš Adámek

8.     Štěpán Pala

9.     Aneta Grochalová

10.  David Solnický

11.  Tomáš Schablický

12.  Lucie Kordulová

13.  Filip Žídek

14.  Kateřina Žídková

 

p.uč. Mgr. Ivana Sýkorová, uč. č. 4, II. posch.

1.     Anna Aichmaierová

2.     Kristýna Jašková

3.     Klaudie Peterková

4.     Tea Ficková

5.     Michaela Hozová

6.     Adriana Mazáčová

 

p.uč. Mgr. BcA. Lenka Sýkorová, uč. č. 3., II. posch.

1.     Kamila Rybová

2.     Elen Konečná

3.     Anežka Parvová

4.     Barbora Pallová

5.     Kateřina Pallová

6.     Andrea Otáhalová

7.     Julie Lukešová

8.     Ondřej Žurek

9.     Thuy Trang Nguyenová

10.  Thuy Link Nguyenová

11.  František Holáň

12.  Ema Harazimová

13.  Antonín Fischer

14.  Ondřej Polášek

 

p.uč. Zuzana Tázlarová, uč. č. 2, I. posch.

1.     Eliška Rudolfová

2.     Ivana Pachmannová

3.     Barbora Pachmannová

4.     Kateřina Pachmannová

5.     Anna Grabiášová

6.     Adéla Mičková

7.     Karolína Pavelková

8.     Nikola Pospěchová

9.     Anna Umlaufová

10.  Michal Slezák

11.  Artur Ország

12.  Pavlína Hozová

13.  Vojtěch Hruška

14.  Karel Křesťan

15.  Štěpán Kremer

16.  Jan Konečný

 

 

 

Zuzana Bendíková a její žáci

17.6.2014

Dne 18.6.2014 bude zahájena poslední výstava v tomto školním roce z cyklu Učitel a jeho žáci. Srdečně zveme v 18 hodin na vernisáž výstavy Zuzana Bendíková a její žáci do výstvaní síně ZUŠ, Solná 8, Opava.

Na vernisáži budou předána ocenění žákům úspěšným na Krajské přehlídce výtvarných oborů ZUŠ, které porota poslala do národního kola této přehlídky.

zápis na školní rok 2014/2015

16.6.2014

Zápis do vyučovacích skupin na školní rok 2014/2015 pro současné žáky ZUŠ se koná v týdnu

od 1. -5. září 2014, vždy od 13:45 do 16 hodin.

Šance si vybrat vyučovací den dle svých požadavků u svého učitele stoupá s dřívějším datem zápisu.

talentové zkoušky

29.5.2014

Talentové zkošky na školní rok 2014/15 se konají každou středu v měsíci červne od 14 do 18 hodin.

 

2009 © Organizace Základní umělecká škola, Opava, Solná 8, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje. All rights reserved. Developed by GIGASERVER.