Novinky z naší školy

Lidice 2015

9.6.2015

Gratulujeme žákům paní učitelky Lenky Sýkorové Adamu Hlávkovi a Elen Konečné k získání ocenění v mezinárodní dětské výtvarné soutěži Lidice 2015.Čestná uznání jim budou slavnostně předána na první vernisáži v novém školním roce 2015/2016 v měsíci září, v rámci kulturního festivalu Bezručova Opava.Vyobrazení oceněných prací najdete v sekci Úspěchy školy - soutěže.   

Opavský Dětský den

24.5.2015

Opavský Dětský den, sobota 30.5. 2015, 13-18 hodin, Městské sady

Srdečně zveme všechny naše stávající i budoucí žáky, aby přišly podpořit náš stánek na Dětském dnu v Městských sadech 30.5. 2015 od 13 do 18 hodin. Budeme zde představovat naší práci, přístup k dětem. Můžete si u nás sami vyzkoušet svou kreativitu, poskytneme vám veškeré informace o studiu na naší škole, o možnosti přípravy na střední nebo vysoké školy s uměleckým zařízením a mnoho jiného.

foto

ZÁKLADY GRAFICKÉHO DESIGNU a MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA - ověřování předpokladů

14.5.2015

Termín ověření předpokladů:

Multimediální tvorba: pondělí: 1.6. 2015 ve 14:00 h., č. 3, 2. patro
Grafický design: čtvrtek: 4. 6. 2015 v 16:15 h., učebna č. 4, 2. patro

ve školním roce 2015/2016 se bude na ZUŠ druhým rokem vyučovat volitelný předmět multimediální tvorba a grafický design.

Žák navštěvuje školu dvakrát týdně, jedna lekce je u třídního učitele, druhá lekce je ve výše jmenovaných volitelných předmětech. Tomu odpovídá i zvýšené školné, 2300 Kč za školní rok. Do volitelných předmětů jsou zapisováni žáci od 5. základního ročníku ZUŠ /staré učební plány/, nebo 4. základního ročníku dle ŠVP. To odpovídá sedmé třídě základní školy.

Tato forma výuky je přednostně určena, vzhledem k omezené kapacitě, pro žáky, kteří se chystají na střední a vysoké umělecké školy. Žáci, se zájmem o tyto vyučovací předměty však musí prokázat předpoklady k této práci na základě malého testu, který si zorganizují učitelky daných předmětů. Multimediální tvorba u p. uč. Mgr. Markéty Janečkové, grafický design u p. uč. Mgr. BcA. Lenky Sýkorové. Délka trvání testu cca hodina a půl, výsledky budou známy do týdne.

Poté žáci obdrží závaznou přihlášku do ZUŠ na školní rok 2015/2016 od svého třídního učitele a dále i závaznou přihlášku do volitelného předmětu. Volitelný předmět multimediální tvorba se bude vyučovat ve školním roce 2015/2016 v pondělí od 16:15 - 18:30 h. a grafický design ve středu od 16:15 - 18:30 h.

Ověření předpokladů:
Pro multimediální tvorbu:
- ověření kreativity
- kreslířská pohotovost
- práce s příběhem a jiné manuálně - výtvarné dovednosti
Pro grafický design:
- grafická stylizace a zkratka
- kreativita
- práce s písmem a kompozicí
- cit pro barvu a jiné manuálně - výtvarné dovednosti

25 let Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě

6.5.2015

vernisáž 14. 5. v 18 hodin (v Domě umění)

výstava otevřena do 28. 6. 2015

Výstava v opavském Domě umění k 25 letům Institutu tvůrčí fotografie Slezské univezity V Opavě je prezentací úspěchů institutu. Prácí z posledních pěti let je veké množství, proto bude výstava nainstalována i v prostorách Základní umělecké školy, která soudedí s Domem umění.

Lukáš Kijonka

27.4.2015

Naši studenti se zúčastnili 23.4. 2015 v galerii Gottfrei přednášky a diskuze o současném garfickém designu.

foto

Festival Další břehy začal!

13.4.2015

Mladá fronta DNES, 11.4. 2015

Otisky duše

8.4.2015

Srdečně vás zveme na vernisáž výstavy Venduly Kolářové absolventky naší školy v pátek 10.4., 18:30 hodin v kostele sv. Václava.

Vendula Kolářová je absolventkou Základní umělecké školy v Opavě (paní učitelky Markéty Janečkové) a studentkou Ateliéru sochařství II. na brněnské fakultě výtvarných umění, kde v prvním semestru zpracovávala téma autoportrét. Ovlivněna novým prostorem, svým tělem a novou životní situací vytvořila soubor látkových otisků těla, která mohou připomínat sádrové odlitky lidských těl, nalezených archeology v Pompejích. Zde byli lidé pohřbeni - zasypáni sopečným popelem v aktuálním okamžiku. Zachovala se tedy jejich poloha, činnost, duševní rozpoložení. Toto bylo i záměrem autorky, tedy zachytit momentální duševní rozpoložení a zafixovat tak důležitý moment. Se smrtí jako takovou souvisí jakési odduševnění lidského těla. I proto je zde právě duše zdůrazněna.

"Na dvorku a v zahradě"

8.4.2015

Výstava žáků výtvarného oboru ZUŠ Kroměříž. Výstava potrvá v prostorách výstavní síně ZUŠ Solná 8 od 10.4 do 30.5. 2015.

Kulturní festival 19. ročník DALŠÍ BŘEHY 2015, „Dar smrti, dar života“.

30.3.2015

 

Dne 10. 4. 2015 v 18 h. projde Opavou „Průvod neživých bytostí".  Průvodu se zúčastní i žáci ZUŠ se svými připravenými kostýmy.

Organizace:

Třídní učitelky stanovily ve svých třídách příchod svých žáků dle potřeby jednotlivých skupin.

17:30 h. - odchod ze školy na Ptačí vrch, Sady svobody

18 h. - začátek průvodu, přes Ostrožnou ulici do kostela sv. Václava, Pekařská ulice

Během cesty jsou dvě zastavení s fanfárami Dies irae.

Po seřazení v kostele žáci ZUŠ a ostatní účastníci defilují na pódiu (ukázka práce dětí na kostýmech).

Rodiče a ostatní rodinní příslušníci jsou vítáni jak v průvodu, tak i na slavnostním zahájení festivalu. Po skončení prezentace ZUŠ (defilé na pódiu) si své dítě pod pódiem vyzvednou.

18:30 h. - slavnostní zahájení festivalu DB 2015, kostel Sv. Václava

19:30 h. - předpokládaný konec slavnostního zahájení festivalu

 

 

 

 

Přehled přijatých žáků na střední a vysoké školy s uměleckým zaměřením a fakulty architektury.

4.2.2015

 

Gratulujeme všem našim žákům k přijetí na střední a vysoké školy s uměleckým zaměřením a fakulty architektury po celé republice. Na talentových zkouškách předvedli všechno, co se u nás naučili a zároveň reprezentovali Základní uměleckou školu, Opava, Solná 8. Mnozí absolvovali více přijímacích řízení a byli tak úspěšní, že si mohou vybírat, na které ze škol budou studovat.

Děkujeme Vaše p. učitelky!!!!

 

Přehled přijatých žáků:

p. uč. Zuzana Bendíková

Nikol Holasová: Střední škola průmyslová a umělecká Opava, obor: grafický design, hračka

Zuzana Matyášková: Střední škola průmyslová a umělecká Opava, obor: grafický design, hračka

p. uč. Mgr. Markéta Janečková

Vojtěch Koller: Střední škola průmyslová a umělecká Opava, obor: průmyslový design

Kristýna Lhotská: Střední škola průmyslová a umělecká Opava, obor: grafický design

Michaela Rodáková: Střední umělecká škola, Ostrava, Poděbradova ul., obor grafický design,kresba a ilustrace

Střední škola průmyslová a umělecká Opava, obor: grafický design, hračka

p. uč. Zdeňka Pavlíčková

Nela Králová: Střední škola uměleckých řemesel, Ostrava, obor: multimediální tvorba

Markéta Mižďochová: Střední škola průmyslová a umělecká Opava, obor: grafický design

Vendula Knoppová: Střední škola průmyslová a umělecká Opava, obor: grafický design

Vendula Čarnecká: Střední škola průmyslová, Krnov, obor: uměleckořemeslné zpracování textilu

p.uč. Mgr. Ivana Sýkorová

Anna Fischerová: Creativ Hill College - Střední škola filmová, multimediální a počítačových technologií, s.r.o., obor: mediální tvorba

Filip Vltavský: Střední škola uměleckých řemesel, Ostrava, obor: Grafický design - grafická tvorba a interiérový design  klasická a počítačová ilustrace

Anna Zalešáková: Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola sv. Anežky České, Odry, obor: Předškolní a mimoškolní pedagogika

p. uč Mgr. BcA. Lenka Sýkorová

Pavlína Hlubová:  Střední škola průmyslová a umělecká Opava, obor: hračka

Viktor Kirschner: VUT Brno, fakulta architektury

ČVUT Praha, fakulta architektury, Architektura a urbanismus

Tadeáš Dušek: Střední škola průmyslová a umělecká Opava, obor: průmyslový design, hračka

p. uč. Zuzana Tázlarová

Michaela Jakšová: Střední umělecká škola Ostrava, Poděbradova ul., obor kresba a ilustrace

Sabrina Spruchová: Střední škola průmyslová a umělecká Opava, obor: průmyslový design

Veronika Bestová:Střední škola průmyslová a umělecká Opava, obor: průmyslový design

Kateřina Klímková: Střední škola průmyslová a umělecká Opava, obor: grafický design

Aneta Kirschnerová: Střední škola průmyslová a umělecká Opava, obor: hračka

Petr Mareček: Střední umělecká škola, Ostrava, Poděbradova ul., obor: výtvarné zpracování keramiky a porcelánu

Martina Vltavská: Střední odborná škola umělecká a gymnázium, s.r.o., Ostrava, obor: multimediální tvorba

Střední a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky, s.r.o., Hradec Králové,obor: multimediální tvorba

Anežka Riemlová: AVE ART Ostrava, obor: průmyslový design

Veronika Schreierová: SPgŠ a SZŠ, Krnov, obor: Předškolní a mimoškolní pedagogika

Kristýna Králová: ČVUT Praha, fakulta architektury

VUT Brno, fakulta architektury

Veronika Hanzlíková: ČVUT Praha, fakulta architektury

VUT Brno, fakulta architektury

Adéla Šoborová: VUT Brno, fakulta architektury

ČVUT Praha, fakulta architektury

Barbora Smékalová: FAVU Brno, obor: tělový design

Nina Mührová:TU VŠB Ostrava, obor: architektura a stavitelství

Jana Františka Lukašáková:TU VŠB Ostrava, obor: architektura a stavitelství

 

 

 

2009 © Organizace Základní umělecká škola, Opava, Solná 8, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje. All rights reserved. Developed by GIGASERVER.